background

DE RODERMARKTPARADE VAN 2018


"Een optocht van ongeveer 16 praalwagens (met als thema “Events Around The World”) en 2 showbands. Echt de moeite waard om te gaan kijken. U bent dan met zo’n 20.000 bezoekers ‘s middags en even zoveel ‘s avonds."


De Vereniging voor Volksvermaken Roden (VvVR) organiseert een aantal activiteiten in deze vermaarde feestweek, waarvan de parade één onderdeel vormt. Aan deze week gaan maandenlange voorbereidingen vooraf. Zo ook de scholen en buurten die de praalwagens vorm geven.


Voor mij begonnen de voorbereidingen in juni: het opstellen van een inzetomschrijving voor 20 verkeersregelaars van de Stichtig EvenementenBegeleiding (StEB, Groningen) en 5 van de VvVR. Deze verkeersregelaars hebben als taak:

1) het vrijhouden van de route van publiek (waarbij dat publiek heel erg goed meewerkt)

2) het bieden van veiligheid aan de bezoekers door die automobilisten die alle borden negeren, tegen te houden

3) het zonodig vrij-baan-maken voor Prio-1 meldingen (brandweer, politie, ambulance).

De verkeersregelaars van de StEB zijn ervaren beroepsverkeersregelaars, die hun sporen breed hebben verdient.
De inzetomschrijving 2018 is gebaseerd op de inzetomschrijving die ik in 2014 voor het eerst opstelde en sindsdien jaarlijks bijstèl waar dat nodig is. De inzetomschrijving bestaat uit de taken van elke post afzonderlijk, wanneer een post moet “sluiten en openen” en de eventuele samenwerking met andere posten. Immers: kopend publiek moet het winkelcentrum van Roden kunnen blijven bereiken en dus mogen de posten niet te snel dicht en daarna weer zo snel mogelijk open.


Dit jaar hoefde ik weinig aan de inzetomschrijving te wijzigen. Waardoor het indelen van de verkeersregelaars op de 23 posten de meeste tijd kostte. Wie van verkeersregelaars zet ik in op de voor hen meest geschikte post; ook hier vaar ik weer op de ervaring van voorgaande jaren. Zoals Gerrit, gepensioneerd vrachtwagenchauffeur: als geen ander weet hij de praalwagens de zeer moeilijke bocht van Post 14 te laten ronden. Of Post 2: aan het begin van de route, een rotonde waar het verkeer vrije doorgang houdt; onder het publiek heerst enige opwinding; met rust beheerst Tjibbe en een collega “zijn” rotonde. Of Teunis, bekend in Roden: “Zet mij maar in op Post 13, daar staan weinig bekenden van me en kan ik me concentreren op m’n taak.”.


Een onderdeel van mijn voorbereidingen is het opstellen van gedetailleerde draaiboeken voor onze eigen Centrale Post (CP), voor de “vrije” motorrijder en ik als EvenementenCoördinator (EC). Van minuut-tot-minuut weet elk van dit drietal wat en wanneer van hem verwacht wordt.


Alle verkeersregelaars hebben de beschikking over een omschrijving en weten daardoor wat zij moeten doen op hun eigen post. Voor de samenhang zorgt de CP. De CP weet de positie van de parade, van de “vrije motorrijder” en van mij als EC. De CP heeft contact met de coördinator van de VvVR,  het Rode Kruis en de Politie. Voorop de parade rijdend constateer ik of de parade voldoende vrij-baan heeft en grijp in daar waar nodig. De vrije motorrijder is beschikbaar voor incidenten, meestal klein en hopelijk nooit groot.


Kortom: eigenlijk bestaat 95% van mijn werk als EC uit het treffen van voorbereidingen. Waardoor ik op 22 september 2018, voorop rijdend (ceremonieel protocolair zoals dat zo mooi heet) kan genieten van alle voorbereidingen. En of ik iets van de parade zie? Weinig, net zoals de verkeersregelaars: zij horen met de rug naar de parade te staan, lettend op het publiek, lettend op het verkeer!


Zie <https://rodermarkt.net/rodermarktparade/> voor informatie over de Rodermarktparade.